Là bao gồm và tập hợp các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), các doanh nghiệp khởi nghiệp (Startup) đang hoạt động trong mọi lĩnh vực ngành nghề, cộng sinh và bổ sung cho nhau, tạo nên một môi trường thuận lợi thúc đẩy sự phát triển của Hệ sinh thái nói chung và của các thành viên (doanh nghiệp) nói riêng.

.

Trong Hệ sinh thái này, các doanh nghiệp thành viên sẽ được phân chia làm bốn nhóm chính bao gồm: Công nghệ – Thương mại – Dịch vụ – Sản xuất. Các nhóm ngành này sẽ hỗ trợ tương hổ qua lại lẫn nhau, thúc đẩy sự giao thương, tạo ra nhiều cơ hội tăng trưởng không chỉ trong phạm vi Hệ sinh thái mà còn vươn ra thị trường lớn bên ngoài. Từ đó, tạo ra một Cộng đồng Kinh doanh vững mạnh và phát triển không ngừng, giúp các thành viên yên tâm vững bước trên con đường xây dựng và phát triển, góp phần phát triển kinh tế đất nước.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *