Các lỗ hổng chính yếu của các doanh nghiệp

Điều hành doanh nghiệp khi không hiểu tầm nhìn, sứ mạng và không có chiến lược

Các doanh nghiệp này hoạt động theo thói quen, miễn sao bán được hàng và có tiền ra, tiền vào là được rồi. Họ không biết rằng với nhiêu đó đồng vốn họ bỏ ra kinh doanh, lẽ ra họ có kết quả xứng đáng hơn với đồng vốn như vậy.

Họ cũng phát triển theo thời gian, lớn dần theo thời gian. Nhưng thật sự đó là sự phát triển không bền vững, vì họ không hiểu biết tí gì về tầm nhìn, sứ mạng, chiến lược phát triển công ty. Khi nền kinh tế vĩ mô bất ổn, tạm gọi nôm na là thời tiết trái gió trở trời thì họ sẽ bị hắt hơi sổ mũi hoặc bệnh nặng và chết yểu hoặc chết lâm sàng vì họ không biết gì để chuẩn bị cho sức khỏe nội tại doanh nghiệp khỏe mạnh để đề phòng, để đương đầu với những biến động của môi trường bên ngoài,

Điều hành doanh nghiệp không theo một mô hình nào cả

Vì không biết chiến lược là gì, nên điều hành doanh nghiệp không theo một quy trình cụ thể nào cả, biết đến đâu làm đến đó, vật tư mua về để sản xuất nhưng không tính toán khoa học nên tồn kho nhiều và lâu, tồn đọng vốn, gây thiếu tiền cục bộ, phải đi vay ngân hàng trong khi vốn mình có đủ, thậm chí vay ngắn hạn ngân hàng đi mua sắm tài sản cố định, mua sắm bất động sản…

Doanh nghiệp cứ tưởng mình hiểu báo cáo tài chính, cứ nghĩ mình biết đường đi của đồng vốn của mình v.v… Nhưng thật ra họ không hiểu thế nào là báo cáo tài chính, không biết đồng tiền của mình chạy đi đâu…

Làm sao để bán được hàng theo đúng kế hoạch? Giả sử tháng đó lên kế hoạch sẽ bán được 10 tỷ, vậy làm sao để chắc chắn bán được 10 tỷ hoặc hơn?

Không biết làm sao để sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực

Tuyển dụng người theo cảm nhận, cảm tính mà không hiểu một chuẩn mực nào về khoa học quản lý nhân sự, gây ra sự lãng phí nguồn lực. Làm sao để trả lương cho đúng vị trí từng nhân sự, trả đúng khả năng và hiệu quả. Làm sao để bố trí đúng vị trí nhân lực để họ đóng góp hiệu quả vào tổ chức. Làm sao để giữ chân các tài năng để đóng góp lâu dài cho sự phát triển của công ty