Các Công Cụ dùng để chẩn đoán và điều trị bệnh doanh nghiệp

Chúng tôi áp dụng các công cụ hiện đại để chẻ sợi tóc ra làm 4, tìm ra căn nguyên của lỗ hổng. Và theo quy luật “đã tìm ra được nguyên nhân, sẽ có giải pháp phù hợp để khắc phục và ngăn ngừa", theo quy luật mà các câu ngạn ngữ Việt Nam Ông Bà mình đã nói: "Đừng để nước đến chân mới nhảy”; “Đừng để mất trâu mới làm chuồng”; “ Phòng Cháy hơn Chữa Cháy”.

 

 Các công cụ bao gồm:

 1. Malcom Baldrige
 2. Lean Six Sigma
  1. 4-quadrant Analysis
  2. 5-whys
  3. 5 S
  4. Affinity Diagram
  5. C and E Matrix
  6. Cellular Manufacturing
  7. Control Charts
  8. Corrective Action Kaizen
  9. Daily Management
  10. Solution Need/ Want Comparison
  11. Fishbone Diagram
  12. Pareto Diagram
  13. RACM