Xây Dựng Chiến Lược Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Đây là chiến lược quan trọng nhất trong tất cả ý nghĩa, tất cả chiến lược phát triển công ty.

Tôi xin nói cụ thể hơn. Thí dụ như công ty có tầm nhìn chiến lược xa là Vươn lên số 1 Đông Nam Á vào năm 2020. Vậy thì Ban lãnh Đạo Công ty phải tiến hành xây dựng các chiến lược để dẫn dắt công ty thực hiện được mục tiêu tầm nhìn này vào năm 2020.

Trong đó việc xây dựng chiến lược theo 4 khía cạnh của Thẻ Điểm Cân Bằng (Balanced Scorecard) là Tài Chánh, Khách hàng, Quy Trình Nội Bộ và Con Người.

Như tôi đã giải thích trong phần Thẻ Điểm Cân Bằng, chiến lược mục tiêu công ty muốn đạt được mà không có con người đủ tầm và có tâm thì không thể làm được chuyện gì cả. Vì vậy chiến lược phát triển con người trong công ty là quan trọng nhất, mang tính nhân văn và kinh tế nhất, giúp công ty phát triển bền vững nhất.

Đi vào cụ thể hơn, khi ta tuyển dụng các vị trí cấp cao, cấp trung của công ty, người Giám Đốc Nhân Sự phải biết có những chuẩn mực kỹ năng nào cho từng vị trí, mức lương chuẩn nào cho phù hợp để mới có thể thu hút được nhân tài về đóng góp cho sự phát triển công ty.

Vì thế công ty phải xây dựng cho được một bộ chuẩn mực gọi là bộ Tự Điển Năng Lực (Competency Dictionary) hay còn gọi là KEEFIAS. Trong đó có những gì?

K: viết tắt từ chữ Knowledge, kiến thức: Kiến thức chuyên môn đòi hỏi cho từng vị trí nhân sự. Kiến thức có là điều kiện quan trọng nhất lúc ta tuyển dụng không?

E: Education: trình độ học vấn. Tương tự như trên, có quan trọng nhất không?

E: Experience: Kinh nghiệm, có quan trọng nhất hay quan trọng thứ yếu trong các điều kiện tuyển dụng?

F: Flexibility: độ linh hoạt: có nghĩa là phải có tính linh hoạt trong lúc làm việc, trong hành xử công việc để bảo đảm sự thành công, tính hiệu quả của công việc hay là nguyên tắc cứng nhắc. Tiêu chuẩn này có quan trọng nhất không? Mức độ quan trọng thế nào so với các chuẩn mực khác?

I: Interaction: Tính tương tác: có nghĩa là phải có tinh thần làm việc đội nhóm, làm việc mang tính đồng đội, không cá nhân chủ nghĩa, anh hùng cá nhân.

A: Attitude: Thái Độ làm việc

S: Skill: Kỹ năng làm việc

Đây là 7 chuẩn mực cần thiết cho bất cứ vị trí nào, từ công nhân cho đến vị trí quản lý cấp cao nhất của công ty là Giám Đốc Điều Hành hay Tổng giám Đốc.

7 chuẩn mực này sẽ được phân loại thành 5 cấp:

Limited: không cần kỹ năng gì hết, thường dùng để tuyển lao động chân tay như lao công, quét dọn…

Basic: Kỹ năng căn bản, thường dùng để tuyển công nhân

Proficient: Kỹ năng tương đối cao hơn, dùng để tuyển cán bộ trung cấp, tổ trưởng…

Advanced: Cao Cấp - Dùng để tuyển cán bộ cao cấp, trưởng phòng ban chức năng, hoặc còn gọi là giám đốc bộ phận

Expert: trình độ chuyên gia, có thể đi dạy lại được ở các trường đại học, dùng để tuyển vị trí Giám Đốc Điều Hành hay Tổng Giám Đốc.