Các Công Cụ dùng để chẩn đoán và điều trị bệnh doanh nghiệp

Chúng tôi áp dụng các công cụ hiện đại để chẻ sợi tóc ra làm 4, tìm ra căn nguyên của lỗ hổng. Và theo quy luật “đã tìm ra được nguyên nhân, khắc sẽ có giải pháp phù hợp để khắc phục và ngăn ngừa, theo quy luật mà các câu ngạn ngữ Việt Nam Ông Bà mình đã nói: "Đừng để nước đến chân mới nhảy”; “Đừng để mất trâu mới làm chuồng”; “Phòng Cháy hơn Chữa Cháy”

Các lỗ hổng chính yếu của các doanh nghiệp

Doanh nghiệp cứ tưởng mình hiểu báo cáo tài chính, cứ nghĩ mình biết đường đi của đồng vốn của mình v.v… Nhưng thật ra họ không hiểu thế nào là báo cáo tài chính, không biết đồng tiền của mình chạy đi đâu… Làm sao để bán được hàng theo đúng kế hoạch? Giả sử tháng đó lên kế hoạch sẽ bán được 10 tỷ, vậy làm sao để chắc chắn bán được 10 tỷ hoặc hơn?

Cách thức tư vấn

Đích thân Tiến sĩ David Linh Nguyen Huyền sẽ phỏng vấn đánh giá trực tiếp tình trạng quản lý hiện tại của doanh nghiệp bằng phương pháp đánh giá Malcom Baldrige với khoảng 100 câu hỏi theo các chuẩn mực